Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů  

Mgr. Šárka Jílková, DiS. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 
Tel: 234 811 105 
e-mail: gdpr@msmt.cz