Nabízené služby – Ambulantní oddělení

Nabízíme jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci dle zakázky klientů. Poskytujeme služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Na základě výsledků psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a průběhu péče doporučujeme vhodnou formu práce s rodinou a klientem:

  • jednorázové poradenské intervence
  • dlouhodobou individuální práci s klientem a rodinným systémem, využíváme jak individuální, tak na rodinné konzultace.
  • multidisciplinární přístup – spolupráce se školami a dalšími odborníky pečujícími
    o klienta
  • preventivně intervenční programy pro třídní kolektivy se vztahovými problémy či výskytem sociálně patologických jevů šikanózního charakteru – zejména pro třídní kolektivy, kam docházejí děti a mladiství, o které pečujeme v ambulantním či internátním programu našeho zařízení