Další aktivity

  • práce se třídami (mapování vztahů, intervence)
  • vedení praxí pro studenty
  • vedení závěrečných a diplomových praxí
  • exkurze, přednášky o činnosti SVP
  • metodické konzultace pro pedagogické pracovníky
  • spolupráce s programem Dvě D Zlín (Dříve Pět P Zlín – velký bratr, velká sestra)