Služby

Ambulantní oddělení

Nabízíme bezplatnou jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci formou konzultací s psychologem nebo speciálním pedagogem.
Konzultace jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě na tel: 773 481 332 nebo tel: 606 818 818.

Pobytové oddělní

  • Preventivně výchovné pobyty jsou určeny pro děti a mládež od 9 let, po dobu plnění povinné školní docházky a přípravy na budoucí povolání, nejdéle do i18 let věku klienta. Pro kli
  • Pobyt je uzavírán smluvně po min. 3 ambulantních konzultacích na dobu 2 měsíců. Pobyt je dobrovolný, nejedná se o nařízenou ústavní výchovu.
  • Délka pobytu je 8 týdnů.
  • Jedna výchovná skupina = 8 klientů (chlapců i dívek)
  • Během pobytu chodí děti u nás do školy (pro klienty studující na středních školách a učilištích nejsme schopni zajistit praxi, pouze základní praxi v oboru kuchař), mají zabezpečenou stravu, odborný tým pracovníků, který jim ukazuje jiné cesty k řešení jejich obtížných situací, formou individuální, rodinné, skupinové terapie, arteterapie, muzikoterapie, pracovní terapie aj.
  • Cílem je rozvíjení sebedůvěry, zlepšení komunikace, rozvoj zodpovědnosti za vlastní chování. Směřují ke zdravému vývoji osobnosti a zároveň posílení celé rodiny.
  • Více informací o preventivně výchovných pobytech